Paragrafen

Bedrijfsvoering

De provincie werkt aan het vernieuwen en versterken van haar Tax Control Framework in de organisatie, conform de eisen die volgen uit het doorontwikkeld horizontaal toezicht van de Belastingdienst. Het TCF wordt verder uitgebouwd met als doel optimale beheersing van de fiscaliteit in de gehele provinciale organisatie. Door het vastleggen van fiscale processen in het nieuwe digitale processenhuis en tevens explicieter inbedden in andere processen in de organisatie, wordt de fiscale beheersing in de gehele organisatie vergroot.
Naast de focus op omzetbelasting en loonheffingen binnen de provincie, vraagt de vennootschapsbelasting ook steeds meer aandacht vanwege landelijke ontwikkelingen op dit gebied.

De ontwikkelingen op het gebied van de inhuur van ZZP-ers worden door de provincie nauwlettend gevolgd, zodat de organisatie ook in de toekomst op dit vlak compliant is aan de geldende wet- en regelgeving.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39