5. Ruimte

5.3 Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Beleidsdoel 5.3

Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

5.3.1

Ruimtelijk vestigingsklimaat verbeteren

5.987

7.261

5.961

1.300

5.3.2

Een innovatief klimaat bevorderen

10.483

14.864

14.715

149

5.3.3

Een veerkrachtige arbeidsmarkt bevorderen

1.156

2.076

1.946

130

5.3.4

Een duurzame agrosector behouden en versterken

2.878

1.598

1.416

182

5.3.5

Europese landbouwprojecten co-financieren

1.085

1.082

-4

1.086

Totaal lasten

21.589

26.881

24.034

2.847

Totaal baten

-193

-193

-4.372

4.179

Totaal saldo

21.396

26.688

19.662

7.026

Storting

5.3.1

Resv. Herstructurering Bedrijventerreinen

2.500

2.500

2.500

0

5.3.2

Resv. MKB innovatie-instrumenten

3.750

5.550

5.550

0

5.3.4

Resv. Duurzame Landbouw

0

0

0

0

5.3.5

Resv. Europese landbouwprojecten

250

1.364

1.364

0

Onttrekking

5.3.1

Resv. Herstructurering Bedrijventerreinen

-1.970

-2.325

-2.152

-173

5.3.2

Resv. MKB innovatie-instrumenten

-3.000

-8.127

-3.364

-4.763

5.3.4

Resv. Duurzame Landbouw

0

-1.240

-989

-251

5.3.5

Resv. Europese landbouwprojecten

-1.000

-1.082

4

-1.086

Resultaat

21.926

23.328

22.576

752

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39