5. Ruimte

5.4 Bijdragen aan voldoende woningen in de juiste kwaliteit woonmilieu

Toelichting

Prioriteiten

  • Om de woningbouw te versnellen heeft de provincie in 2020 de flexibele schil (capaciteit) en het knelpuntenbudget (knelpunten concrete projecten) ingezet en heeft een bouwambassadeur aangesteld. Tegelijkertijd zijn we in gesprek gegaan met de marktpartijen via Versnellingstafels, de klankbordgroep marktpartijen en Bouwtafels.
  • In alle regio’s zijn gemeenten en provincie samen aan de slag gegaan met het maken van een woonakkoord. De regio West-Friesland en de provincie zijn in 2020 het woonakkoord ook daadwerkelijk met elkaar aangegaan.
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39