5. Ruimte

5.3 Bevorderen van welvaart en welzijn door duurzame, vernieuwende en ondernemende economie

Toelichting

De provincie draagt bij aan de vereiste cofinanciering van projecten die worden gefinancierd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de uitvoeringskosten die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakt voor de afhandeling en verantwoording van de subsidies. In 2020 is aan 13 projecten subsidie verleend, drie verleningen meer dan geraamd. Dit komt doordat niet alle aanvragers het maximale bedrag aanvragen. In 2020 is besloten om het programma met twee jaar te verlengen tot 2022 met uitfinanciering tot en met 2025. Er komt dan ook extra ELFPO budget beschikbaar. Hoeveel dat is wordt in 2021 bekend.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Subsidies voor jonge boeren en innovaties (aantal gesubsidieerde projecten)

Aantal

10

13

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39