Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij de jaarrekening 2020 zijn geen risico’s verbonden partij geïnventariseerd met een omvang groter dan € 2 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39