Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De visie op risicomanagement is als volgt: “De provincie Noord-Holland streeft naar het systematisch afwegen van risico’s en kansen bij het realiseren van haar doelstellingen. Risicomanagement is daarmee onderdeel van het reguliere denken en doen. Het bewust verminderen, delen, vermijden of accepteren van risico’s leidt tot het ‘in control-zijn van de organisatie”. (Bron: Kadernota risicomanagement 2017-2020).
Wij anticiperen actief op risico’s en kansen om onze doelstellingen te bereiken. Daarom hebben we een risicomanagementsysteem ingericht.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39