Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Incidenteel weerstandsvermogen

Berekening weerstandscapaciteit (in miljoenen €)

Rekening 2020

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Totaal

Incidentele capaciteit

Algemene reserve

126,43

126,43

Onvoorzien

-

-

Totaal incidentele capaciteit

126,43

-

-

-

126,43

Berekende risico's voor 1 jaar

12,90

Kengetal weerstandsvermogen voor 1 jaar

9,8

Totale weerstandsvermogen

Berekening weerstandscapaciteit (in miljoenen €)

Rekening 2020

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Totaal

Incidentele capaciteit

Algemene reserve

126,43

126,43

Onvoorzien

-

-

Totaal incidentele capaciteit

126,43

-

-

-

126,43

Structurele capaciteit

Onbenutte belastingcapaciteit

155,10

155,10

155,10

465,30

Onvoorzien

-

-

-

-

Meerjarenbegrotingsruimte

-

-

-

-

Totale structurele capaciteit

-

155,10

155,10

155,10

465,30

Totale weerstandscapaciteit

591,73

Berekende risico's voor 4 jaar

20,30

Kengetal weerstandsvermogen voor 4 jaar

29,1

Uit dit overzicht blijkt dat de berekende weerstandscapaciteit op basis van de incidentele capaciteit 9,8 bedraagt (was 2,9 bij begroting 2020). Voor een periode van 4 jaar bedraagt de weerstandscapaciteit 29,1 (was 11,6 bij begroting 2020). In beide gevallen is de uitkomst groter dan 1. Dit betekent dat in beide gevallen de totale weerstandscapaciteit groter is dan de hoogte van de ongedekte risico’s.

Conclusies

Bij de jaarrekening zijn risico’s geïnventariseerd met een totale bruto omvang van € 32,2 miljoen. Het berekende risicobedrag (na simulatie) voor het komende jaar bedraagt € 12,9 miljoen. Het berekende risicobedrag voor de komende 4 jaar bedraagt € 20,3 miljoen.
De incidentele weerstandscapaciteit bij de jaarrekening 2020 bedraagt € 126,4 miljoen. Het weerstandsvermogen voor 1 jaar komt dan uit op 9,8. De totale weerstandscapaciteit bedraagt € 591,7 miljoen. Het weerstandsvermogen voor een periode van 4 jaar komt dan uit op 29,1. Met een zekerheid van 99% kan geconcludeerd worden dat de berekende weerstandscapaciteit toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39