3. Water

3.1 Beschermen tegen overstromingen

Beleidsdoel 3.1

Beschermen tegen overstromingen

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

3.1.1

Kaders stellen voor regionale keringen

272

506

431

75

3.1.2

Versterkingsplannen primaire keringen beoordelen en investeren in ruimtelijke kwaliteit

1.645

2.156

1.861

295

3.1.3

Waterrobuuste inrichting bevorderen

255

836

786

50

Totaal lasten

2.172

3.498

3.078

420

Totaal baten

Totaal saldo

2.172

3.498

3.078

420

Storting

3.1.2

Resv. Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen

50

620

620

0

3.1.3

Resv. Klimaatadaptatie

1.100

1.320

1.320

0

Onttrekking

3.1.2

Resv. Meekoppelkansen bij Dijkversterkingen

-750

-1.406

-1.158

-248

3.1.3

Resv. Klimaatadaptatie

0

-250

-243

-7

Resultaat

2.572

3.782

3.616

166

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39