3. Water

3.2 Benutten en beheren water

Toelichting

Prioriteiten:

  • Voor oppervlaktewater wordt prioriteit gegeven aan het ‘KRW-proof’ maken van de provinciale vaarwegen. Zie voor de toelichting operationeel doel 3.2.2.
  • Voor grondwater wordt prioriteit gegeven aan het uitvoeren van ‘projecten Kaderrichtlijn Water’. Zie voor de toelichting operationeel doel 3.2.3
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39