3. Water

3.2 Benutten en beheren water

Beleidsdoel 3.2

Benutten en beheren water

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

3.2.1

Waterrecreatie stimuleren

2.220

1.171

970

201

3.2.2

Schoon en voldoende oppervlaktewater bevorderen

1.285

1.420

1.165

255

3.2.3

Schoon en voldoende grondwater bevorderen

924

950

1.087

-137

Totaal lasten

4.429

3.541

3.221

320

Totaal baten

-1.025

-1.493

-1.315

-178

Totaal saldo

3.404

2.048

1.907

141

Storting

3.2.1

Resv. Waterrecreatie

2.000

2.000

2.000

0

Onttrekking

3.2.1

Resv. Waterrecreatie

-2.000

-3.778

-3.616

-162

Resultaat

3.404

270

290

-20

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39