3. Water

3.1 Beschermen tegen overstromingen

Toelichting

Als uitwerking op het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (2018-2019) en het nationale Bestuursakkoord Klimaatadaptatie (2018) is de notitie Klimaatadaptatie Noord-Holland , bouwstenen voor de provinciale aanpak, in februari 2020 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. In deze notitie is de rol vastgesteld die de provincie tot en met 2023 voor zichzelf én met samenwerkingspartners ziet. Het bouwt voort op bestaand beleid zoals de provinciale Omgevingsvisie. Samen met de notitie zijn twee uitvoeringsregelingen vastgesteld, die samenwerkende gemeenten stimuleren om concrete uitvoeringsprojecten voor klimaatadaptatie te realiseren.

Naast het vaststellen van de notitie Klimaatadaptatie Noord-Holland heeft de provincie in 2020 onder andere het volgende bereikt:

  • Het rekening houden met klimaatadaptatie is in de nieuwe Omgevingsverordening geregeld;
  • Klimaatadaptatie is meegenomen in het Masterplan Biodiversiteit en de Voedselvisie
  • De klimaatstresstest eigen infra is uitgevoerd en gepubliceerd;
  • De klimaatstresstest landbouw en natuur boven het Noordzeekanaal is uitgevoerd en gepubliceerd;
  • Er zijn vijf webinars georganiseerd om partners te informeren over de provinciale rol bij klimaatadaptatie;
  • Samenwerking met externe partners klimaatadaptatie zoals gemeenten en gebiedspartners MRA (onder andere Vitale en kwetsbare infrastructuur, minimum bouwvoorschriften klimaatadaptatie, het basisveiligheidsniveau).

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39