2. Bereikbaarheid

2.3 In stand houden infrastructuur

Beleidsdoel 2.3

In stand houden infrastructuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

2.3.1

Opstellen beheerbeleid en programmeren

374

1.184

1.001

183

2.3.2

OV, wegen en kunstwerken in stand houden

85.415

60.228

49.944

10.284

2.3.3

Beheeractiviteiten vaarwegen uitvoeren

20.494

10.625

9.687

938

2.3.4

Beheeractiviteiten centrales uitvoeren

145

0

0

0

Totaal lasten

106.428

72.037

60.631

11.405

Totaal baten

-33.764

-4.818

-3.767

-1.051

Totaal saldo

72.664

67.219

56.864

10.354

Storting

2.3.2

Resv. Groot Onderhoud Wegen

16.689

17.657

17.657

0

2.3.2

Resv. Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (VIK)

8.574

18.522

11.281

7.241

2.3.2

Resv. Investeringen Kunstwerken

7.900

10.205

10.205

0

2.3.3

Resv. Kapitaallasten Vaarwegen

3

684

1.225

-541

2.3.3

Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen

7.887

9.284

9.284

0

Onttrekking

2.3.2

Resv. Groot Onderhoud Wegen

-22.027

-23.182

-15.589

-7.593

2.3.2

Resv. Kapitaallasten Vervangingsinvesteringen Kunstwerken (VIK)

-1.239

-103

-206

103

2.3.2

Resv. Investeringen Kunstwerken

-8.574

-18.522

-11.281

-7.241

2.3.3

Resv. Kapitaallasten Vaarwegen

-8

0

-5

5

2.3.3

Resv. Groot Onderhoud Vaarwegen

-7.851

-8.064

-8.530

466

Resultaat

74.018

73.700

70.905

2.795

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39