6. Groen

6.1 Beschermen en ontwikkelen van de groenstructuur

Toelichting

Prioriteiten

  • Realisatie Natuurnetwerk Nederland (NNN) en kwaliteitsverbetering in bestaande natuurgebieden. Zie paragraaf 6.1.1.
  • Realisatie programma’s Groene Uitweg, Oostelijke Vechtplassen en Laag Holland. Zie de paragrafen 6.1.2, 6.1.3 en 6.1.4.

Omgevingsfactoren
De uitvoering van ons beleid binnen het programma Groen wordt beïnvloed door:

  • Klimatologische en fysisch-geografische omstandigheden, zoals temperatuurwisselingen en neerslag, droogte, bodemgesteldheid, zeespiegelstijging en verzilting.
  • Niet, of slechts zeer beperkt door ons te beïnvloeden ecologische factoren, zoals populatiedynamiek van dier- en plantensoorten en de aanwezigheid van invasieve exoten (dier- en plantensoorten die niet op eigen kracht maar door toedoen van de mens in Nederland terecht zijn gekomen, zoals de halsbandparkiet, de rode Amerikaanse rivierkreeft, cabomba en watercrassula).
  • Wet- en regelgeving van andere overheidsorganisaties.
  • De noodzakelijke beperkingen als gevolg van de COVID-19-pandemie. De samenwerking met onze partners is zo goed mogelijk – digitaal – doorgegaan. Veldbezoeken en keukentafelgesprekken zijn uitgesteld, maar later gelukkig vaak – in veilige vorm – opgepakt.
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39