2. Bereikbaarheid

2.2 Verbeteren en aanleggen infrastructuur

Beleidsdoel 2.2

Verbeteren en aanleggen infrastructuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

2.2.1

Studies voor verbetering en aanleg infrastructuur uitvoeren

10.456

11.908

8.994

2.914

2.2.2

OV, wegen en kunstwerken verbeteren en aanleggen

1.996

110

129

-19

Totaal lasten

12.452

12.018

9.123

2.895

Totaal baten

-722

-722

Totaal saldo

12.452

11.296

9.123

2.173

Storting

2.2.1

Resv. Kapitaallasten Openbaar Vervoer

0

29.810

24.506

5.304

2.2.1

Resv. Ontwikkelen van Provinciale Infrastructuur

29.874

33.804

33.804

0

2.2.1

Resv. Kapitaallasten Wegen

0

16.596

12.819

3.777

Onttrekking

2.2.1

Resv. Kapitaallasten Openbaar Vervoer

-522

-95

-95

0

2.2.1

Resv. Ontwikkelen van Provinciale Infrastructuur

-98.664

-150.682

-140.304

-10.378

2.2.1

Resv. Kapitaallasten Wegen

-2.116

-2.575

-2.470

-105

Resultaat

-58.977

-61.847

-62.616

770

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39