2. Bereikbaarheid

2.2 Verbeteren en aanleggen infrastructuur

Toelichting

Veel projecten zijn in uitvoering, zoals HOV in ’t Gooi, HOV Aalsmeer Schiphol-Zuid, Brug Ouderkerk en de N247. Project N241b is in 2020 gegund (bouwteamfase) en gaat van start. Daarnaast vindt de voorbereiding plaats van projecten als de HOV-voorzieningen rond het station van Beverwijk, de vervanging van de Stolperbasculebrug, de start van de aanbesteding van de N243, en loopt de aanbesteding van de Cruquiusbrug en de aanbesteding van de
Koopvaardersschutsluis. In 2020 is duurzaamheid een dominanter aandachtspunt geworden in projecten, waarbij de werkwijze Duurzaam GWW een steeds zichtbaarder bijdrage levert.

In 2020 zijn meerdere projecten opgeleverd, onder andere: de verlengde busbaan op de N517, de Wilhelminasluis, de N244/N246 inclusief Amaliabrug en Kogerpolderbrug en de LARGAS-rotonde N504. Er zijn 4 bruggen aangesloten op de brugbediencentrale, wat het totaal brengt op 9.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Aantal bruggen die worden aangesloten op de brugbediencentrale

Aantal

12

4

Totaal nu 9

Projecten afgerond volgens kwaliteitseisen scope

Percentage

100

100

Nauwkeurigheid raming kasritme

Percentage

80

92

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39