2. Bereikbaarheid

2.2 Verbeteren en aanleggen infrastructuur

Toelichting

De provincie verbetert binnen het Provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) de bestaande provinciale infrastructuur en ontwikkelt nieuwe infrastructuur om de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de provincie te verbeteren en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te ontsluiten. In 2020 is het PMI samengevoegd met het Provinciale Meerjarenprogramma Onderhoud (PMO) tot het integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur 2021-2028 (iMPI). Een overzicht van alle projecten en projectfases (studie-, plan- en realisatiefase) is terug te vinden in de digitale versie van het iMPI2021-2028 .

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Voortgang studies en projecten (aantal faseafrondingen)

Aantal

20

7

Start nieuwe studies (studies nieuw opgenomen in PMI)

Aantal

0

3

Afronding projecten (aantal gerealiseerd)

Aantal

6

3

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39