2. Bereikbaarheid

2.1 Bijdragen aan mobiliteit

Beleidsdoel 2.1

Bijdragen aan mobiliteit

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

2.1.1

Mobiliteitsbeleid opstellen

2.539

3.735

3.360

375

2.1.2

Mobiliteitsbeleid uitvoeren

53.355

64.383

68.497

-4.114

Totaal lasten

55.894

68.118

71.857

-3.739

Totaal baten

-427

-2.012

-3.960

1.948

Totaal saldo

55.467

66.106

67.897

-1.791

Storting

2.1.1

Resv. Mobiliteitsbeleid

655

655

655

0

2.1.2

Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden

20.113

19.260

19.260

0

Onttrekking

2.1.1

Resv. Mobiliteitsbeleid

-1.124

-1.262

-1.074

-188

2.1.2

Resv. Uitvoeren van Mobiliteitsbeleid door Derden

-52.329

-61.892

-61.892

0

Resultaat

22.782

22.867

24.846

-1.979

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39