1. Openbaar bestuur

1.2 Organiseren van openbaar bestuur in de provincie

Beleidsdoel 1.2

Organiseren van openbaar bestuur in de provincie

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

1.2.1

Kwaliteit van openbaar bestuur optimaliseren

2.101

2.718

2.369

349

1.2.2

Interbestuurlijk toezicht uitoefenen

1.547

1.585

1.040

545

1.2.3

Rijkstaken commissaris van de Koning uitvoeren

1.158

1.029

684

345

Totaal lasten

4.806

5.332

4.092

1.240

Totaal baten

-43

-43

-39

-4

Totaal saldo

4.763

5.289

4.052

1.237

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

4.763

5.289

4.052

1.237

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39