1. Openbaar bestuur

1.2 Organiseren van openbaar bestuur in de provincie

Toelichting

De provincie heeft in 2020 diverse overleggen gevoerd met de gemeenten over hun bestuurskracht. Dit betrof de aanstaande herindelingen (Beemster-Purmerend, Amsterdam – Weesp en Langedijk- Heerhugowaard) en gesprekken over de bestuurlijke toekomst zoals met de gemeenten in regio Zaanstreek – Waterland. Gedeputeerde Staten hebben de wetsvoorstellen van advies voorzien en gezonden aan de minister. De Tweede Kamer heeft ingestemd met deze herindelingen.

Daarnaast heeft de provincie in november 2020 en in december 2020 gesproken met de directeur-generaal van BZK over de ervaringen met het ‘Beleidskader gemeentelijke herindelingen’ in Noord-Holland.

De provincie is deelnemer in de regionale samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. De provincie heeft financieel bijgedragen aan het optimaliseren van het openbaar bestuur op metropoolniveau.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Aantal bestuurlijke gesprekken gevoerd

Aantal

24

17

Door de installatie van de nieuwe portefeuillehouder en de COVID-19 maatregelen hebben minder overleggen plaatsgehad dan eerder ingeschat.

Aantal adviezen over herindelingen aan minister van BZK gegeven

Aantal

3

3

GS besloten 30 juni 2020 de adviezen naar de minister van BZK te zenden

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39