1. Openbaar bestuur

1.1 Organiseren van provinciaal bestuur

Beleidsdoel 1.1

Organiseren van provinciaal bestuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

1.1.1

Functioneren van Provinciale Staten faciliteren

4.739

4.177

4.364

-187

1.1.2

Functioneren van Gedeputeerde Staten faciliteren

3.891

3.047

2.439

608

1.1.3

Kwaliteit van beleid borgen

3.447

4.056

3.411

645

1.1.4

Integriteit borgen en toetsen

697

712

480

232

Totaal lasten

12.774

11.992

10.695

1.297

Totaal baten

-64

-50

-18

-32

Totaal saldo

12.710

11.942

10.677

1.265

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

12.710

11.942

10.677

1.265

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39