Paragrafen

Grondbeleid

De gronden waarvan de provincie voornemens is om ze te verkopen worden onder de Voorraden op de balans gezet. Voor de gronden die hier onder vallen geldt dat er een binnen de organisatie afgestemd verkoopvoornemen is, er een taxatierapport of waardebepaling is opgemaakt én er een opdracht tot verkoop aan een makelaar of andere verkopende partij is gegeven. De boekwaarde van de gronden onder de Voorraad dient lager of gelijk te zijn dan de marktwaarde. Als dit niet het geval is dient er een afwaardering plaats te vinden. In de huidige jaarrekening is dit niet aan de orde.

Perceel

Grond

Boekwaarde per 31-12-2019

Mutaties in 2020

Boekwaarde per 31-12-2020

Oppervlakte m2 31-12-2020

Materiële vaste activa (krediet strategische grondaankopen)

1. Zonneweide Jaagweg Koggenland (voorheen Distriport)

€ 7.300.000

€ 0

€ 7.300.000

1.122.735

2. Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein, Anna Paulowna

€ 2.011.000

€ 0

€ 2.011.000

165.988

3. Bergweg 30, Bloemendaal (in erfpacht gegeven)

€ 225.807

€ 0

€ 225.807

3.082

4. Perceel Hoofdweg 511, Haarlemmermeer

€ 380.000

€ 0

€ 380.000

48.000

5. Percelen Wieringen (aan- en verkopen in kader van kavelruilingen)

€ 4.333.218

-€ 358.290

€ 3.974.928

829.117

6. NW-deel SLP-zuid, Rijssenhout

€ 9.362.512

-€ 4.557.627

€ 4.804.885

93.789

7. Perceel grond aan de Horndijk, Loosdrecht

€ 170.000

€ 0

€ 170.000

70.500

8. Grasland Parallelweg, Burgerbrug

€ 0

€ 1.073.952

€ 1.073.952

184.730

9. Bollengrond Kolonel Sneepweg, Bergen

€ 0

€ 1.071.708

€ 1.071.708

67.880

Subtotaal

€ 23.782.537

-€ 2.770.257

€ 21.012.280

2.585.821

Overige materiële vaste activa

10. Percelen voormalig Wieringerrandmeer

€ 5.791.530

€ 0

€ 5.791.530

2.356.275

11. Percelen voormalige beheergrondbank Laag-Holland

€ 1.341.051

-€ 1.690

€ 1.339.361

1.296.619

12. Strategische Gronden Groen (samenvoeging BBL & PASO per 31.12.2019)

€ 25.811.840

-€ 240.242

€ 25.571.598

13.464.626

13. NNN eigendom

€ 6.281.097

€ 7.438.324

€ 13.719.421

1.567.439

Subtotaal

€ 39.225.518

€ 7.196.392

€ 46.421.910

18.684.959

Totalen

€ 63.008.055

€ 4.426.135

€ 67.434.191

21.270.780

Voorraad jaarrekening 2020

Kamperkade 1 te Schoorl

Strategische Gronden Groen

€ 19.902

€ 0

€ 19.902

-

Spaarndammerdijk 17 te Spaarndam

Strategische Gronden Groen

€ 4.625

€ 0

€ 4.625

-

Dorpsstraat 667 Assendelf

Strategische Gronden Groen

€ 17.760

-€ 17.760

€ 0

Polderweg 1 Hippolytushoef (erf)

Percelen voormalig Wieringerrandmeer

€ 12.978

€ 0

€ 12.978

-

ZO-deel SLP-zuid, Rijssenhout (beoogd transformatorstation)

Krediet strategische grondaankopen

€ 0

€ 4.557.627

€ 4.557.627

-

perceel dijkversterking Starnmeer (GRA03I 60 ged.)

Strategische Gronden Groen

€ 0

€ 2.235

€ 2.235

-

Totalen

€ 55.265

€ 4.542.102

€ 4.597.367

-

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39