Paragrafen

Grondbeleid

Met het krediet ‘Strategische grondaankopen’ hebben Provinciale Staten het mogelijk gemaakt om, anticiperend op mogelijke ontwikkelingen ten behoeve van provinciale doelen, gronden aan te kopen. In 2016 hebben PS besloten om het krediet de komende 10 tot 15 jaar af te bouwen van € 97 miljoen naar € 20 miljoen, door een jaarlijkse bijstelling bij de jaarrekening. Per 31 december 2020 bestaat het krediet uit een bedrag van € 40 miljoen. Hiervan zit ca. € 25 miljoen ‘vast’ in de (grond)eigendommen. De belangrijkste mutaties in 2020 betroffen de beoogde verkoop van een deel van het terrein SLP-zuid voor de realisatie van een transformatorstation en de aankoop van 18,5 ha grasland te Burgerbrug en 7 ha bollengrond te Bergen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39