Paragrafen

Grondbeleid

Het uitgangspunt is dat de provincie gronden aankoopt ten behoeve van maatschappelijk nut. Met de recent verduidelijkte BBB-regels, komen deze aankopen tegen aankoopwaarde, inclusief bijkomende kosten op de balans en hoeven niet afgewaardeerd te worden. Enkel wanneer er sprake is van een ‘duurzaam lagere (markt)waarde op basis van de huidige bestemming’, kan afwaardering plaatsvinden.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39