8. Financiën en Bedrijfsvoering

8.1 Realiseren van robuust financieel beleid

Beleidsdoel 8.1

Realiseren van robuust financieel beleid

Lasten

Jaarrekening
2019

Ontwerp begroting 2020

Actuele begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

Begroting 2021

8.1.1

Lokale heffingen innen

0

0

0

0

0

0

8.1.2

Algemene uitkering provinciefonds beheren

0

0

0

0

0

0

8.1.3

Dividend beheren

0

0

0

0

0

0

8.1.4

Financieringsfunctie beheren

9

0

0

0

0

0

8.1.5

Overige Algemene dekkingsmiddelen beheren

-8.315

0

-3.677

-2.335

-1.342

0

8.1.7

Stelposten beheren

0

2.722

0

-2.749

2.749

-9.627

Baten

8.1.1

Lokale heffingen innen

-218.384

-210.057

-222.700

-223.649

949

-218.057

8.1.2

Algemene uitkering provinciefonds beheren

-192.940

-211.453

-202.615

-203.965

1.350

-208.716

8.1.3

Dividend beheren

-20.821

-7.080

-12.320

-13.431

1.111

-7.115

8.1.4

Financieringsfunctie beheren

-576

-18

-648

-720

72

-623

8.1.5

Overige Algemene dekkingsmiddelen beheren

-351

0

0

0

0

0

8.1.7

Stelposten beheren

-3.594

-3.150

-2.150

0

-2.150

-2.150

Totaal lasten

-8.306

2.722

-9.627

-5.084

1.407

-9.627

Totaal baten

-436.666

-431.758

-436.661

-441.765

1.332

-436.661

Totaal saldo

-444.972

-429.036

-446.288

-446.849

2.739

-446.288

Storting

8.1.8

Algemene Reserve

29.207

57.573

82.597

82.597

0

9.639

Onttrekking

8.1.8

Algemene Reserve

-474.104

-8.669

-37.470

-37.470

0

-14.800

Resultaat

-889.869

-380.133

-398.983

-401.722

2.739

-451.449

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39