8. Financiën en Bedrijfsvoering

8.1 Realiseren van robuust financieel beleid

Toelichting

Hieronder wordt het renteresultaat van de provincie opgenomen. Op dit moment bestaat het renteresultaat vooral uit de ontvangen rentebedragen van de verstrekte langlopende leningen. De provincie heeft in 2020 nog geen geld hoeven lenen om de gerealiseerde uitgaven te financieren.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39