8. Financiën en Bedrijfsvoering

8.1 Realiseren van robuust financieel beleid

Toelichting

In 2020 hebben wij van een aantal deelnemingen dividend ontvangen op grond van ons aandelenbelang in die partijen. Wij streven een actief aandeelhouderschap na, waarbij niet alleen gestuurd wordt op het behalen van beleidsdoelstellingen, maar tevens op het behalen van een gezond rendement (dividend).
De provincie heeft twee aandelenbelangen in banken. Dit zijn de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). In het licht van de verwachte impact van de COVID-19-pandemie heeft de Europese Centrale Bank (ECB) op 27 maart 2020 alle onder haar toezicht staande instellingen aanbevolen om de uitkering van dividend uit te stellen. De BNG en NWB hebben aangegeven dat zij van plan zijn om het dividend 2020 alsnog uit te keren op het moment dat dit weer mag van de ECB. Omdat het geld nog niet is ontvangen in 2020 hebben wij daarvoor een vordering opgenomen op de balans.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39