2. Bereikbaarheid

2.4 Optimaliseren gebruik netwerk

Beleidsdoel 2.4

Optimaliseren gebruik netwerk

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

2.4.1

Netwerkmanagement en verkeerskundig beheer uitvoeren

24.423

29.336

26.498

2.838

2.4.2

Innovatieprojecten mobiliteit uitvoeren

10.516

13.938

5.855

8.083

Totaal lasten

34.939

43.274

32.353

10.921

Totaal baten

-1.666

-2.196

-1.752

-444

Totaal saldo

33.273

41.078

30.601

10.477

Storting

2.4.2

Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit

1.178

1.295

1.108

187

2.4.2

Reserve Kapitaallasten innovatieprojecten

0

6.500

609

5.891

Onttrekking

2.4.2

Resv. Innovatieprojecten Mobiliteit

-9.487

-18.354

-4.548

-13.806

2.4.2

Reserve Kapitaallasten innovatieprojecten

0

0

0

0

Resultaat

24.964

30.519

27.770

2.749

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39