2. Bereikbaarheid

2.5 OV waarborgen

Toelichting

Prioriteiten

  • De concessie Gooi en Vechtstreek is gegund en de provincie is, samen met de regio, gestart met de implementatie.
  • Conform de afspraken in de concessies, is gestart met de herijking van de concessies Noord-Holland Noord en Haarlem-IJmond. In de herijking wordt door provincie en vervoerder bekeken of de prestaties aansluiten op de doelstellingen uit de Programma's van Eisen en wat er moet worden gedaan om bij te sturen. Dit vertaalt zich voor 2021 in een transitieplan voor beide concessies.

Omgevingsfactoren

  • Omdat vanaf medio maart de eerste lockdown van kracht was, zijn in de periode maart tot en met juni de reizigersaantallen met circa 90% gedaald. Het aanbod van OV is daar ook op aangepast tot circa 60% van de normale dienstregeling. Vanaf juli was er een stijgende lijn van reizigersaantallen te zien tot 70% ten opzichte van dezelfde periode in 2019, echter door de tweede lockdown zijn de reizigersaantallen opnieuw teruggelopen tot zo’n 35% aan het eind van 2020. Door een beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk (tot circa 93-95% van de kosten in 2020), zijn de vervoerbedrijven overeind gebleven. De bijdrage van de provincie (lees: de decentrale opdrachtgevers voor het OV) was het 100% uitbetalen van de beschikbare vergoeding voor 2020.
Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39