2. Bereikbaarheid

2.5 OV waarborgen

Toelichting

Het grondgebied van de provincie is verdeeld in drie concessiegebieden: Gooi en Vechtstreek (rondom Hilversum), Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord (ruwweg alles boven de lijn Heemskerk – Purmerend). Alle concessies worden momenteel uitgevoerd door Connexxion als vervoerder. De verduurzaming van het openbaar vervoer, vastgelegd in het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer per Bus (Bestuursakkoord ZE 15 april 2016), is verder voortgezet door introductie van nieuwe ZE-bussen in de concessie Haarlem-IJmond en Noord-Holland Noord. Hierbij is het aanbod van openbaar vervoer voor de reizigers gelijk gebleven.
De provincie wil met een aanbesteding en beheer van de concessies inzetten op meer reizigers (gemeten in reizigerskilometers) en meer tevreden reizigers in het openbaar vervoer (gemeten in klanttevredenheid). Het doel is om de klanttevredenheid 0,1 punt hoger uit te laten komen dan het landelijk gemiddelde en een reizigersgroei van ten minste 1% per jaar te bereiken. Deze doelen zijn komen te vervallen in 2020 als gevolg van COVID-19, omdat er geen representatieve steekproef meer mogelijk was. Voor 2020 zijn daarom geen cijfers beschikbaar. De eis voor groei van reizigerskilometers wordt ook niet gehaald vanwege COVID-19: vanaf maart 2020 tot eind 2020 lag het aantal reizigers fors lager dan in 2019.
Concessie Noord-Holland Noord
De concessie Noord-Holland Noord is in juli 2018 gestart en eindigt in 2028. Belangrijkste prioriteiten in deze concessie waren het opvangen van de impact van de coronacrisis (onder andere introductie van de buurtbustaxi), de verbetering van de prestaties van de Texelhopper, groei van het aantal reizigers en de introductie van zero emissiematerieel (ZE-bussen). In februari 2020 zijn de laatste ZE-bussen ingestroomd. Daarmee is 50% van de bussen in deze concessie zero emissie.
Concessie Haarlem-IJmond
De concessie Haarlem-IJmond is in september 2017 gestart en eindigt in 2027. Belangrijkste prioriteiten in deze concessie in 2020 waren het opvangen van de impact van de coronacrisis en de instroom van 58 nieuwe ZE-bussen.
Concessie Gooi en Vechtstreek
De concessie is in maart 2020 verleend en er zijn geen bezwaren tegen het gunningsbesluit ingediend. Daarom zijn we in juli gestart met de implementatie van de nieuwe concessie die in juli 2021 begint. et Transdev als concessiehouder zou de concessie Gooi en Vechtstreek de eerste concessie in Nederland zijn die 100% met Zero Emissie-voertuigen gereden zou worden. Als gevolg van COVID-19 kon de vervoerder in 2020 geen nieuwe voertuigen bestellen, omdat de business case door COVID-19 is gewijzigd (gezien de onzekerheid over terugkeer van de reizigers). De provincie is in gesprek met Transdev over wat er nodig is om de ZE-voertuigen alsnog te kunnen bestellen.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de provincie (BBV indicator)

Cijfer 1-10

minimaal 0,1 hoger dan het landelijk gemiddelde

Onbekend

Geen representatieve steekproef mogelijk vanwege COVID-19

Reizigerskilometers

Groei van ten minste 1% per jaar

Niet gehaald

Als gevolg van COVID-19

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39