2. Bereikbaarheid

2.5 OV waarborgen

Beleidsdoel 2.5

OV waarborgen

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

2.5.1

OV concessies beheren en verlenen

57.405

56.519

56.362

157

Totaal lasten

57.405

56.519

56.362

157

Totaal baten

-3.500

-5.144

1.644

Totaal saldo

57.405

53.019

51.218

1.801

Storting

2.5.1

Resv. Openbaar Vervoer Projecten

51.034

51.882

51.747

135

Onttrekking

2.5.1

Resv. Openbaar Vervoer Projecten

-56.733

-52.574

-50.783

-1.791

Resultaat

51.706

52.327

52.182

145

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39