1. Openbaar bestuur

1.3 Verzekeren van veiligheid

Beleidsdoel 1.3

Verzekeren van veiligheid

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

1.3.1

Toezien op tunnelveiligheid en adviseren bij crises

177

181

92

89

1.3.2

Risicokaart beheren

167

136

79

57

1.3.3

Ondermijning tegengaan, weerbaarheid stimuleren

150

316

179

137

Totaal lasten

494

633

350

283

Totaal baten

Totaal saldo

494

633

350

283

Storting

0

0

0

0

Onttrekking

0

0

0

0

Resultaat

494

633

350

283

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39