1. Openbaar bestuur

1.3 Verzekeren van veiligheid

Toelichting

Tunnelveiligheid is een verantwoordelijkheid van GS. Om de advisering en het toezicht te organiseren is de veiligheidsbeambte belegd bij het kabinet van de commissaris van de Koning.
Sinds de komst van veiligheidsregio’s in 2010, is het aantal incidenten waarin acuut optreden van de cvdK nodig was afgenomen tot nul. Om die reden is de ambtelijke crisisorganisatie ter ondersteuning van de cvdK afgeschaald en de piketdienst van 24 uur 7 dagen per week van het kabinet opgeheven. De crisisrespons ligt nu geheel bij de veiligheidsregio’s.
De cvdK organiseert voor de bestuurders van overheden, vitale infrastructuur en bedrijven jaarlijks nog wel twee netwerkbijeenkomsten onder de titel ‘Bestuurlijk overleg veiligheid en crisisbeheersing’ (BOVC). In deze bijeenkomsten bespreken de deelnemers thema’s rond veiligheid en crisisbeheersing. In 2020 is in het verlengde daarvan ook een bestuurlijke netwerktafel mitigatie en herstel corona opgericht die inmiddels drie keer bij elkaar is geweest onder voorzitterschap van de cvdK.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

2 bestuurlijke netwerkbijeenkomsten t.a.v. een actueel thema georganiseerd, alsmede 1 ambtelijke en 1 bestuurlijke workshop crisisbeheersing

Aantal

4

7

2 x BOVC, 3 x netwerktafel mitigatie en herstel corona, 2 x kopgroep ondermijning (zie toelichting)

Alle vergadering van het Algemeen Bestuur van veiligheidsregio’s in NH zijn door liaison van de commissaris van de Koning bijgewoond

Percentage

100

100

Piketorganisatie is 24 uur, 7 dagen per week beschikbaar

Percentage

100

n.v.t.

In 2019 is de piketdienst opgeheven

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39