1. Openbaar bestuur

1.3 Verzekeren van veiligheid

Toelichting

Met de Risicokaart krijgen burgers een overzicht van risico’s in hun omgeving die kunnen leiden tot rampen en ongevallen. Voor het actueel houden van de gegevens in de Risicokaart werkt de provincie nauw samen met gemeenten en omgevingsdiensten. De behaalde actualiteit van de Risicokaart is in 2020 lager dan begroot. Eén van de redenen voor deze lagere actualiteit is de komst van een nieuw Register Gevaarlijke Stoffen. Hierdoor voelen niet alle betrokkenen meer de noodzaak om het bestaande Register bij te houden. Voor de productie en vormgeving van de Risicokaart wordt in IPO-verband samengewerkt met de andere provincies. Voor het technische beheer en de doorontwikkeling van de Risicokaart wordt een jaarlijkse bijdrage aan het IPO verstrekt.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Actualiteit van de Risicokaart

Percentage

90% van de risico- objecten is in de risicokaart opgenomen

70%

Een reden voor de lagere actualiteit van de risicokaart is de komst van een nieuw register gevaarlijke stoffen; hierdoor voelen niet alle betrokkenen meer de noodzaak om het bestaande register bij te houden.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39