Paragrafen

Financiering

Een tweede belangrijke basis is de renteverwachting, die in 2020 ieder kwartaal is opgesteld met twee rentevisies van verschillende banken en treasuryspecialisten. Deze renteverwachting heeft de provincie geleerd dat de geraadpleegde instanties voor 2021 nog steeds zeer lage renteniveaus verwachten. Besloten is daarom om de vrijkomende deposito’s voorlopig op de rekening-courant te laten staan. Uitzettingen bij de schatkist leveren op peildatum 1 maart 2021 bij een deposito van 20 jaar geen rente op (0,0%). De provincie had eind 2019 bij de schatkist € 311,59 miljoen in rekening-courant staan.
Eind 2020 is het bedrag dat de provincie in rekening-courant heeft staan € 268,58 miljoen groot. Een afname van € 43,01 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39