Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

In de onderstaande tabel zijn de beschikbare budgetten met de daadwerkelijke uitgaven weergegeven.

Beheer en onderhoud meerjarig gepland (wegen)

Begroot

Besteed

Verschil

A. Vervangingsinvesteringen wegen (PMO)

€ 47.611.583

€ 7.437.386

€ 40.174.197

B. Groot onderhoud gepland

€ 12.476.000

€ 5.380.532

€ 7.095.468

C. Projecten reserve kap. lasten VIK v/h Res. GO

€ 18.419.000

€ 11.074.510

€ 7.344.490

D. Vast onderhoud wegen

€ 5.724.000

€ 3.771.968

€ 1.952.032

E. Gebiedscontracten (GBC1 t/m GBC7)

€ 31.335.000

€ 31.459.936

-€ 124.936

F. Tunnels

€ 6.250.000

€ 6.014.383

€ 235.617

G. DVM-areaal wegen

€ 2.748.000

€ 2.704.898

€ 43.102

H. Planmatig onderhoud gebouwen

€ 1.123.000

€ 1.116.000

€ 7.000

I. Correctief onderhoud gebouwen

€ 209.000

€ 236.000

-€ 27.000

Totaal onderhoud kapitaalgoederen

€ 125.895.583

€ 69.195.613

€ 56.699.970

Waarvan activa met een maatschappelijk nut

€ 47.611.583

€ 7.437.386

€ 40.174.197

Beheer en onderhoud meerjarig gepland (vaarwegen)

Begroot

Besteed

Verschil

A. Vervangingsinvesteringen vaarwegen

€ 11.279.166

€ 11.666.545

-€ 387.379

B. Projecten reserve kap. lasten v/h Res GO

€ 684.000

€ 1.225.200

-€ 541.200

C. Variabel onderhoud vaarwegen

€ 1.116.000

€ 364.499

€ 751.501

D. Beheer vaarwegen

€ 1.175.000

€ 702.079

€ 472.921

E. Vast onderhoud vaarwegen

€ 3.579.000

€ 4.284.516

-€ 705.516

F. Gebiedscontracten (GBC1/GBC7)

€ 4.855.000

€ 5.544.398

-€ 689.398

G. DVM areaal vaarwegen

€ 1.187.000

€ 1.091.963

€ 95.037

Totaal onderhoud kapitaalgoederen

€ 23.875.166

€ 24.879.200

-€ 1.004.034

Waarvan activa met een maatschappelijk nut

€ 11.279.166

€ 11.666.545

-€ 387.379

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39