1. Openbaar bestuur

1.4 Representeren van provinciaal bestuur

Beleidsdoel 1.4

Representeren van provinciaal bestuur

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

1.4.1

Bestuurshandelingen communiceren

2.092

1.353

1.255

98

1.4.2

Provinciale inzet leveren bij gemeenschappelijke opgaven op Europees, landelijk, regionaal en lokaal niveau

3.301

4.134

3.974

160

Totaal lasten

5.393

5.487

5.229

258

Totaal baten

-12

-12

-19

7

Totaal saldo

5.381

5.475

5.210

265

Storting

1.4.2

Resv. Cofinanciering Europese Projecten

0

0

0

0

Onttrekking

1.4.2

Resv. Cofinanciering Europese Projecten

-183

-1.192

-1.153

-39

Resultaat

5.198

4.283

4.056

227

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39