1. Openbaar bestuur

1.4 Representeren van provinciaal bestuur

Toelichting

De provincie wil haar zichtbaarheid vergroten, zodat bekendheid met en vertrouwen in het werk van de provincie toeneemt. Zo blijven de Noord-Hollanders goed geïnformeerd over wat we doen. Zo kunnen zij het beleid en de uitvoering daarvan beoordelen én beïnvloeden.
In 2020 zijn er een nieuw sponsorbeleid en een nieuwe communicatieaanpak opgesteld. Helaas gingen veel gesponsorde evenementen door corona niet door, waaronder Sail Amsterdam. Wel is een incidentele ruimere sponsorregeling opgesteld, om meer evenementen die wel door konden gaan in aanmerking te laten komen voor ondersteuning. Belangrijk speerpunt voor 2020 was daarnaast de verbetering van de arbeidsmarktcommunicatie. De provincie versterkt haar profiel als aantrekkelijke werkgever en verbetert communicatie over vacatures. Verder zijn online middelen zoals website en Facebookpagina's verder geregionaliseerd, zodat inwoners makkelijker voor hen persoonlijk relevante informatie kunnen vinden.
Ook stond 2020 in het teken van 75 jaar vrijheid. Vanwege de viering van dit lustrum zijn in alle provincies, in nauwe samenwerking met het 4 en 5 mei-comité, extra initiatieven ontwikkeld om brede betrokkenheid te creëren. Door corona zag het herdenkingsjaar er anders uit dan voorzien, maar veel activiteiten hebben in gewijzigde vorm wel doorgang kunnen vinden. Zo is er een subsidieregeling ingesteld voor lokale initiatieven rond de herdenking van 75 jaar vrijheid, hebben 500 Noord-Hollanders in het provinciehuis samen de Noord-Hollandse foto’s voor het landelijke project ‘WOII in 100 foto’s’ geselecteerd en zond 3FM op 5 mei vanuit ons provinciehuis een digitaal bevrijdingsfestival uit.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39