1. Openbaar bestuur

1.4 Representeren van provinciaal bestuur

Toelichting

Regionale samenwerking krijgt op verschillende schaalniveaus vorm. In 2020 is de nieuwe MRA Agenda 2.0 vastgesteld door alle 35 MRA-deelnemers, waaronder de provincie. Daarnaast krijgen de verkenningen naar regionale samenwerkingsagenda’s tussen provincie en bestuurlijke deelregio’s steeds meer vorm. Het uiteindelijke product, de vorm en de inhoud van een regionale samenwerkingsagenda, dan wel de onderlinge uitvoeringsafspraken, verschilt per regio en is een resultaat van een gezamenlijk proces. Het proces van meer onderlinge afstemming en inzicht in de regionale opgaven speelt ook in op de gewenste partnerschapsrol van de provincie (actiepunt uit de Omgevingsscan 2020). Als gevolg van COVID-19 is er vertraging in deze ontwikkeling. GS hebben, ook als gevolg van COVID-19, slechts één fysiek regiobezoek kunnen afleggen in 2020 (regio Alkmaar).
De provincie is vertegenwoordigd door twee adviseurs Public Affairs in Den Haag, die Haagse ontwikkelingen volgen en delen met het provinciaal bestuur en de ambtelijke organisatie. Ook hebben de adviseurs actief actuele Noord-Hollandse dossiers onder de aandacht van Tweede Kamerleden gebracht, onder meer door (digitale) werkbezoeken aan relevante Noord-Hollandse projecten te organiseren en (digitale) gesprekken te arrangeren, onder meer tussen Kamerleden en gedeputeerden.
Daarnaast wordt Noord-Holland ambtelijk vertegenwoordigd in Brussel en is de provincie bestuurlijk vertegenwoordigd in relevante Europese netwerken, zoals het Comité van de Regio’s en CPMR (het netwerk van maritieme en kustregio’s). Gedeputeerde Zaal volgde in 2020 de heer Van der Hoek op als lid van het Comité van de Regio’s en is daarbinnen namens de Nederlandse delegatie woordvoerder op het gebied van landbouw- en plattelandsbeleid. De commissaris van de Koning werd in 2020 benoemd tot IPO-vertegenwoordiger Europa en gekozen tot voorzitter van het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel. Gedeputeerde Loggen, die sinds 2016 vicepresident voor Klimaat & Energie van CPMR was, werd in oktober 2020 gekozen tot president van dit netwerk. Ook zijn er in 2020 EFRO-projecten (zowel Kansen voor West als Interreg) beschikt die met € 8,2 ton provinciale cofinanciering werden ondersteund. Dit verschafte deze projecten een totaal subsidiabel projectbudget van € 5,7 miljoen voor innovatieve projecten op het gebied van circulaire economie, energietransitie en duurzaam en slim transport.

Beleidsindicatoren

Indicator

Meeteenheid

Begroot

Gerealiseerd

Toelichting

(Regionale) samenwerkingsverbanden (afhankelijk van afspraken met regio's)

Aantal

2

1

In 2020 is de nieuwe MRA-agenda 2.0 vastgesteld. Er is in 2020 geen regionale samenwerkingsagenda tussen PNH en een bestuurlijke deelregio vastgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39