4. Milieu

Verbonden partijen

OD

Verbonden partij

Publiek doel

4.1.2

Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Provincie Noord-Holland

Beheer fonds ten behoeve van de nazorg stortplaatsen.

4.1.2

Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en Vechtstreek

Vergunningverlening en handhaving milieutaken.

4.1.2

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Vergunningverlening en handhaving milieutaken.

4.1.2

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Vergunningverlening en handhaving milieutaken.

4.1.2

Omgevingsdienst IJmond

Vergunningverlening en handhaving milieutaken.

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39