4. Milieu

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 4

Milieu

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

Lasten

35.636

48.134

46.856

1.277

Baten

-2.750

-2.911

-2.955

44

Saldo van baten en lasten

32.886

45.223

43.902

1.321

Stortingen reserves

14.569

20.353

20.135

218

Onttrekking reserves

-3.049

-12.623

-11.455

-1.168

Resultaat

44.406

52.953

52.582

370

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39