2. Bereikbaarheid

Verbonden partijen

OD

Verbonden partij

Publiek doel

2.4.1

Beheersregeling Amstel

Beheer van de Amstel (het beheer van de Amstel is overgedragen van de provincie aan het Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vechtstreek).

2.5.1

Coöperatieve Vereniging Samenwerkingsverband DOVA U.A.

Ontwikkelen van een beter mobiliteitsbeleid van de leden en het realiseren van een doeltreffend en efficiënt openbaar vervoer voor de reiziger.

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39