2. Bereikbaarheid

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 2

Bereikbaarheid

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

Lasten

267.118

251.966

230.326

21.639

Baten

-35.857

-13.248

-14.623

1.375

Saldo van baten en lasten

231.261

238.718

215.703

23.015

Stortingen reserves

143.907

216.154

194.160

21.993

Onttrekking reserves

-260.674

-337.305

-296.776

-40.529

Resultaat

114.493

117.566

113.087

4.479

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39