Jaarrekening

Overzicht van specifieke uitkeringen (art. 58)

Regeling Sanering verkeerslawaai, IenW/E3
Deze regeling betreft een subsidie voor Voorbereiding, begeleiding en toezicht geluidsanering Dorpsstraat Obdam, gemeente Koggenland.
De regeling is abusievelijk opgenomen in de SiSa-bijlage verantwoordingsinformatie.
Op schrijven van het ministerie is dan ook voor deze regeling aangegeven dat het de eindverantwoording voor 2019 betreft waarna de beschikking van de verantwoordingslijst zal worden afgehaald.

Regeling specifieke uitkeringen N-wegen, IenW/E12
Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 november 2019, nr. IENW/BSK-2019/239580, houdende kader voor toekenning van specifieke uitkeringen voor bermmaatregelen van N-wegen (Regeling specifieke uitkeringen N-wegen)
Provincie Noord-Holland ziet kansen om te investeren in aanvullende maatregelen voor een veilige weg- en berminrichting. Hierbij doet de provincie een beroep op de middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld als bijdrage aan de relatief eenvoudige en kosteneffectieve infrastructurele maatregelen voor de inrichting van veilige bermen.
Op 23 december 2019 is 1.638.834,93 euro (excl. btw) aan voorschot van het rijk ontvangen.

Regeling: Projecten Slimme Laadpleinen IenW/E13
In 2019 is begonnen met de opzet van het project Slimme laadpleinen, project Deudekom-Duivendrecht.
Op 12 december 2019 is 155.920,00 euro van het rijk ontvangen op basis van beschikking IENW/BSK-2019/254417.

Regeling Wilhelminasluis, IenW/E37
Op 10 december 2009 is de subsidie beschikt aan de Provincie Noord-Holland onder kenmerk VenW/DGLM-2009/4006. In 2015 is het ontvangen voorschot van het rijk volledig besteed. De verantwoording zal doorgaan totdat het project afgerond is.

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39