5. Ruimte

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 5

Ruimte

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

Lasten

46.138

49.565

44.319

5.246

Baten

-9.317

-9.827

-12.970

3.143

Saldo van baten en lasten

36.821

39.738

31.349

8.389

Stortingen reserves

16.348

24.967

24.966

0

Onttrekking reserves

-14.710

-23.326

-16.003

-7.323

Resultaat

38.459

41.379

40.312

1.066

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39