5. Ruimte

Verbonden partijen

OD

Verbonden partij

Publiek doel

5.1.2

Schadeschap Luchthaven Schiphol

Bevordering afwikkeling schadevergoedingen uitbreiding Schiphol.

5.1.2

Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio

Verbeteren leefkwaliteit Schipholregio.

5.2.3

Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied

Versterken van de internationale concurrentiepositie van het gebied.

5.3.1

Stichting Administratiekantoor aandelen Zeehaven IJmuiden N.V.

Ontwikkeling haven en economie.

5.3.1

Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

Voorbereiding bouw hoge-flux reactor.

5.3.2

Schadeschap Luchthaven Schiphol

Bevordering afwikkeling schadevergoedingen uitbreiding Schiphol.

*Verdere informatie is te vinden in de paragraaf verbonden partijen

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39