8. Financiën en Bedrijfsvoering

8.2 Realiseren van doelmatige bedrijfsvoering

Beleidsdoel 8.2

Realiseren van doelmatige bedrijfsvoering

Lasten

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

8.2.1

Overhead beheren

70.408

74.837

70.202

4.635

8.2.2

Bedrijfsvoering realiseren

1.071

636

650

-14

8.2.3

Vennootschapsbelasting

26

105

-27

132

8.2.5

Decentrale arbeidsvoorwaarden uitvoeren

500

600

482

118

Totaal lasten

72.005

76.178

71.307

4.871

Totaal baten

-1.999

-2.515

-2.357

-158

Totaal saldo

70.006

73.663

68.950

4.713

Storting

8.2.1

Resv. Bedrijfsvoering

1.420

1.420

4.827

-3.407

8.2.4

Resv. Huisvesting

0

0

0

0

8.2.5

Resv. Go-gelden

0

0

0

0

Onttrekking

8.2.1

Resv. Bedrijfsvoering

-1.342

-1.192

-974

-218

8.2.4

Resv. Huisvesting

-782

-782

-762

-20

8.2.5

Resv. Go-gelden

-500

-600

-482

-118

Resultaat

68.802

72.509

71.558

951

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39