8. Financiën en Bedrijfsvoering

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 8

Financiën en Bedrijfsvoering

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

Lasten

74.727

72.501

66.223

6.278

Baten

-433.757

-442.948

-444.122

1.174

Saldo van baten en lasten

-359.030

-370.447

-377.899

7.452

Stortingen reserves

58.993

84.017

87.424

-3.407

Onttrekking reserves

-11.293

-40.044

-39.689

-355

Resultaat

-311.331

-326.474

-330.164

3.690

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39