6. Groen

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 6

Groen

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

Lasten

91.449

74.619

66.934

7.684

Baten

-558

-1.945

-2.391

446

Saldo van baten en lasten

90.891

72.674

64.543

8.130

Stortingen reserves

30.083

35.711

35.012

699

Onttrekking reserves

-51.864

-37.129

-31.304

-5.825

Resultaat

69.110

71.256

68.251

3.004

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39