3. Water

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 3

Water

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

Lasten

6.601

7.039

6.299

740

Baten

-1.025

-1.493

-1.315

-178

Saldo van baten en lasten

5.576

5.546

4.984

562

Stortingen reserves

3.150

3.940

3.940

0

Onttrekking reserves

-2.750

-5.434

-5.018

-416

Resultaat

5.976

4.052

3.907

145

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39