1. Openbaar bestuur

Rekening Programma – Wat heeft het gekost?

Programma 1

Openbaar bestuur

Ontwerp
begroting 2020

Actuele
begroting 2020

Jaarrekening 2020

Bedrag verschil *

Lasten

23.467

23.444

20.365

3.079

Baten

-119

-105

-77

-28

Saldo van baten en lasten

23.348

23.339

20.288

3.051

Stortingen reserves

0

0

0

0

Onttrekking reserves

-183

-1.192

-1.153

-39

Resultaat

23.165

22.147

19.135

3.012

*een positief verschil is voordelig

Deze pagina is gebouwd op 08/05/2021 12:25:50 met de export van 08/05/2021 12:10:39